NEMECKO - viaceré podkategórie:

    2€ CC    Sady mincí

 

Nemecko

    Poznámka: Dostupné len malé obmedzené množstvo týchto sád! Fotka sady vnútri a zo zadu. Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Subtropická zóna (séria mincí: Klimatické zóny planéty Zem 2/5) Nominálna hodnota 5x 5 € Dátum...
Vaša cena: 75,00 €
    Poznámka: Dostupné len malé obmedzené množstvo týchto sád! Fotka sady vnútri a zo zadu. Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Mierna zóna (séria mincí: Klimatické zóny planéty Zem 3/5) Nominálna hodnota 5x 5 € Dátum...
Vaša cena: 60,00 €
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Šlezvicko-Holštajnsko (Holstentor v Lübecku) Séria mincí: spolkové krajiny (1/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 3.2.2006 Emisný náklad 28.585.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 45,00 € (55,00 €)
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko (Schwerinský zámok) Séria mincí: spolkové krajiny (2/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 2.2.2007 Emisný náklad 29.940.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 35,00 € (39,00 €)
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 50. výročie Rímskej zmluvy (25.3.1957) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 25.3.2007 Emisný náklad 30.000.000 ks (UNC) A+D+F+G+J Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 30,00 € (34,00 €)
Akčná ponuka
    POZNÁMKA: obrázok má len ilustratívny charakter. Minca má označenie "A". Údaje o minci Krajina / Nápis na minci Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Hamburg (kostol svätého Michala - Hildesheim v Hamburgu) Séria mincí: spolkové krajiny (3/16) Nominálna hodnota 2...
Vaša cena: 5,00 € (5,50 €)
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Hamburg (kostol svätého Michala - Hildesheim v Hamburgu) Séria mincí: spolkové krajiny (3/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 1.2.2008 Emisný náklad 30.000.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 30,00 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Sársko (kostol Ludwigskirche v Saarbrückene) Séria mincí: spolkové krajiny (4/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 6.2.2009 Emisný náklad 30.000.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 25,00 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 10. výročie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 5.1.2009 Emisný náklad 30.650.000 ks (UNC) A+D+F+G+J Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 29,00 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Brémy (brémska radnica a socha Rolanda) Séria mincí: spolkové krajiny (5/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 29.1.2010 Emisný náklad 30.000.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 22,00 €
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko (kolínsky dóm v Kolíne nad Rýnom) Séria mincí: spolkové krajiny (6/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 28.1.2011 Emisný náklad 30.000.000 ks (UNC)...
Vaša cena: 20,50 €
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Bavorsko (zámok Neuschwanstein) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 3.2.2012 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2012/C...
Vaša cena: 18,50 € (19,00 €)
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (HEM) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 2.1.2012 Emisný náklad 29.275.000 ks (viac info nájdete tu) Prevedenie UNC...
Vaša cena: 19,50 €
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Bádensko-Württembersko (kláštor Maulbronn) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 1.2.2013 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2013/C...
Vaša cena: 15,00 € (16,00 €)
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 50. výročie podpisu zmluvy francúzsko-nemeckého priateľstva v Élysée (22.1.1963) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 22.1.2013 Emisný náklad 10.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC...
Vaša cena: 18,00 €
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Dolné Sasko (kostol svätého Michala v Hildesheime) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 7.2.2014 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 17,50 €
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Hessen (kostol svätého Pavla vo Frankfurte n. Mohanom) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 30.1.2015 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 15,00 €
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 25. výročie zjednotenia Nemecka Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 30.1.2015 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2014/C...
Vaša cena: 14,50 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 30. výročie vzniku vlajky Európskej únie Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 5.11.2015 Emisný náklad 29.860.000 ks (UNC) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2015/C...
Vaša cena: 14,50 €
Údaje o minciach Krajina Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Sasko (palác Zwinger v Drážďanoch) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 5.2.2016 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník EÚ 2015/C...
Vaša cena: 14,50 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Porýnie-Falcko (románska mestská brána Porta Nigra v Trieri) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 3.2.2017 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC...
Vaša cena: 13,50 €
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Berlín (zámok Scharlottenburg) Séria mincí: spolkové krajiny (13/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 30.1.2018 Emisný náklad 30.000.000 ks...
Vaša cena: 12,50 € (13,50 €)
Akčná ponuka
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 100. výročie narodenia nemeckého kancelára Helmuta Schmidta (*23.12.1918, †10.11.2015) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 30.1.2018 Emisný náklad 30.000.000 ks...
Vaša cena: 12,50 € (13,50 €)
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 29.1.2019 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 13,00 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 30. výročie pádu Berlínskeho múru (9.11.1989) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 10.10.2019 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 12,50 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív 30. výročie pádu Berlínskeho múru (9.11.1989) Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 10.10.2019 Emisný náklad 30.000.000 ks (A+D+F+G+J) Prevedenie UNC (uncirculated) Vestník...
Vaša cena: 3,00 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Brandenbursko (pálác Sanssouci v Postupime) Séria mincí: spolkové krajiny (14/16) Nominálna hodnota 5x 2 € Dátum emisie 28.1.2020 Emisný náklad 30.000.000 ks...
Vaša cena: 12,50 €
Údaje o minciach Krajina / Nápis na minciach Nemecko / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Motív Spolková krajina Brandenbursko (pálác Sanssouci v Postupime) Séria mincí: spolkové krajiny (14/16) Nominálna hodnota 2 € Dátum emisie 28.1.2020 Emisný náklad 30.000.000 ks...
Vaša cena: 3,00 €
Záznamy: 1 - 28 zo 28

AKCIA na mesiac máj 2020!

Pri objednávke mincí v mesiaci máj 2020 môžete získať mincu Litva 2019-SUT 2€ UNC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.

Nemecko

Nemecko je zakladajúcim členom EÚ (Maastrichtská zmluva z októbra 1993).
Termín zavedenia eura:
1.1.1999. (samostatná euromena od 1.1.2002).
Bývalá mena:
nemecká marka (DEM).
1 marka=100 fenigov.

Konverzný kurz pri prechode na euro:
1 euro=1,95583 DEM.

Rank SKPodpor!